Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

2023-12-08
Нийтэлсэн: АDMIN

ҮАМАТ-08 батлагдсанаас хойш орсон нэмэлт, өөрчлөлт, хүчингүй болсон ажил мэргэжлийн мэдээллийг доорх холбоосоор орж татаж авна уу. https://mlsp.gov.mn/content/detail/2641