Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

2023-09-23
Нийтэлсэн: АDMIN

1. Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт 08-ын 2 дугаар хавсралтын 3434 нэгж бүлгийг Шеф тогооч, 1341 нэгж бүлгийг Хүүхдийн асрамж, халамжийн үйлчилгээний менежер гэж өөрчлөн тус нэгж бүлэгт 1341-04 Хүүхдийн асрамж, халамжийн үйлчилгээний менежер, 1341-05 Өдөр өнжүүлэхийн менежер, 2423 нэгж бүлэгт 2423-18 Ажлын байрны дадлагажуулагч, 5322 нэгж бүлэгт 5322-15 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний туслах гэж тус тус нэмэн, 6129-20 Туслах малчин индекс/кодыг хүчингүй болгосугай. 2. Зам тээврийн салбарт хамаарах 2320-116 Багш, жолооны /усан замын тээврийн хэрэгслийн/, 2144-47 Инженер /агаарын хөлгийн гадаргуугийн цанталт арилгах, мөстөлтөөс хамгаалах шингэн цацагч автомашины/, 3153-18 Шалгалтын нислэгийн шалгагч инженер, 3154-13 Инженер /нислэгийн журам зохиогч/, 3154-14 Ерөнхий нислэгийн удирдагч, 3154-15 Ахлах нислэгийн удирдагч, 3154-16 Нислэгийн удирдагч, 3154-17 Зохицуулагч /эрэн хайх, авран туслах, мэдээлэл зохицуулах хэсгийн/, 3154-18 Нислэгийн мэдээллийн ажилтан, 3155-12 Ради