Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1341-02
Нэр Эрхлэгч, ердийн цэцэрлэгийн
Төрөл Мэргэжил
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:40:40
Өөрчлөлтийн түүх