Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1212-13
Нэр Дарга, эрхлэгч /менежер/, хүний нөөцийн
Төрөл Мэргэжил
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:40:36
Өөрчлөлтийн түүх