Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 8
Нэр Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч
Төрөл Үндсэн ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:03
Тодорхойлолт
  • Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч нь үйлдвэрийн болон хөдөө аж ахуйн машин, механизм, тоног төхөөрөмжийг биечлэн жолоодох эсвэл зайнаас буюу алсын удирдлагаар удирдаж ажиллуулах, хянах, галт тэрэг, хөдөлгүүр бүхий тээврийн хэрэгсэл, хөдөлгөөнт машин, механизм, тоног төхөөрөмжийг жолоодох, ажиллуулах, эд анги, хэсгүүдээс бүрдсэн бүтээгдэхүүнийг заавар, журам, стандарт, шаардлагын дагуу угсрах ажил эрхэлнэ. Тэдгээрийн ажил үүрэг нь үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн машин, механизм, тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны горим, зарчим, онолын талаарх мэдлэг, ажлын туршлага, машинтай ажиллах ур чадвар, нөгөө талаар техник технологийн шинэчлэлтэй зохицох, суралцах, өндөр ур чадвар эзэмших бөгөөд Олон улсын ажил мэргэжлийн стандарт (ISCO)-ын 2 дугаар төвшний мэргэшлийн ур чадвар, шаардлага тавигдана.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • Төмөр, бусад металл, эрдэс бодис, шил, керамик, шаазан, мод, цаас болон химийн бодис, уурхайн, үйлдвэрийн машин, механизм, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, хянах, металл, төмөр, эрдэс, химийн бодис, резин, хуванцар, мод, цаас, даавуу, ангийн болон мал, амьтны үс, ноос, арьс шир, савхиар хийсэн эд зүйл, хоол хүнсний бүтээгдэхүүн боловсруулах, үйлдвэрлэх машин, механизм, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, хянах, галт тэрэг болон хөдөлгүүр бүхий тээврийн хэрэгсэл жолоодох, ажиллуулах, үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн хөдөлгөөнт машин, механизм, тоног төхөөрөмжийг жолоодох, ажиллуулах, хянах, эд анги, бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрдсэн бүтээгдэхүүнийг заавар, журам, стандарт шаардлагын дагуу угсрах, бусад ажилтныг хянах үүрэгтэй.

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Дэд ангилал 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч
Дэд ангилал 82 Угсрагч
Дэд ангилал 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч