Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 7
Нэр Үйлдвэрлэл, барилга, гар урлал, холбогдох ажил, үйлчилгээний ажилтан
Төрөл Үндсэн ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:03
Тодорхойлолт
  • Үйлдвэрлэл, барилга, гар урлал, холбогдох ажил, үйлчилгээний ажилтан нь барилга барих, арчлах, металлд хэлбэр оруулах, металл бүтээцийг босгох, автомат багаж хэрэгслийг тохируулах, машин, механизм, тоног төхөөрөмж, багаж хийх, тааруулах, засварлах, хэвлэх ажлын бүтээгдэхүүн гаргах, хүнсний зүйл, нэхмэл эдлэл, модон, металл, бусад эд бараа, түүний дотор гар урлалын зүйл үйлдвэрлэх салбарт мэдлэг, ур чадвараа хэрэглэнэ. Ажлыг гараар болон ажилд шаардагдах биеийн хүч, цаг хугацааг багасгах, түүнчлэн бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах зориулалттай гар багаж, бусад хэрэгслийг ашиглаж хийнэ. Ажлыг гүйцэтгэхэд үйлдвэрлэлийн процессийн бүх үе шат, хэрэглэгддэг материал, багаж хэрэгслүүд, эцсийн бүтээгдэхүүний мөн чанар, зориулалтыг мэдэж байх шаардлагатай. Энэ үндсэн бүлгийн ихэнх ажил мэргэжил нь Олон улсын ажил, мэргэжилийн стандарт (ISCO)-ын мэргэшлийн 2 дахь түвшний ур чадварыг шаардана.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • Барилга барих, бусад бүтээц хийх, засварлах, үйлчилгээ хийх, металл цутгах, гагнах, хэлбэр оруулах, хүнд жинтэй металл бүтцийг суурилуулах, босгох, холбогдох тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, машин механизм, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, бусад металл эд зүйлийг хийх, төрөл бүрийн машин, багаж хэрэгслийг тохируулах, ажиллуулах, операторт тохируулж өгөх, үйлдвэрийн машин, механизм, түүний дотор хөдөлгүүр, автомашин, цахилгаан болон цахим багаж хэрэгсэл, бусад тоног төхөөрөмжийг тохируулах, засварлах, үйлчилгээ хийх, нарийн багаж хэрэгсэл, үнэт эдлэл, гэр ахуйн болон бусад үнэт металл эд зүйл, шавар, шилэн ба бусад эдлэл хийх, гар урлалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хэвлэлийн ажил гүйцэтгэх, хүнсний бүтээгдэхүүн, төрөл бүрийн мод, нэхмэл, арьс, бусад материалаар хийсэн эдлэл үйлдвэрлэх. Бусад ажилтны үйл ажиллагаанд хяналт тавих үүргийг энд оруулж болно.