Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 9629
Нэр Энэ ангилалд ороогүй бусад энгийн ажил, үйлчилгээний ажилтан
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:40:17
Тодорхойлолт
 • Энэ нэгж бүлэгт “Энгийн ажил, мэргэжил“ гэсэн 9 дүгээр үндсэн бүлэгт ороогүй энгийн ажил үйлчилгээ хамаарна. Тухайлбал энэ бүлэгт манаач, сахиул, шатаах зуухны ажилтан, худгийн моторчин, уурын зуухны галч, ердийн галлагаатай орон сууц, барилгын галч, авто зогсоолын болон бусад орох тасалбар олгодог, цуглуулдаг ажилтан, хувцас өлгөх, тээш хадгалах, болон үзвэрийн үеэр үзэгчдэд битүүмжилсэн хүнсний болон эд зүйл худалдаалах, туслалцаа үзүүлэх зэрэг ажил эрхэлдэг хүмүүс багтана.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) нэвтрэх, орох тасалбар худалдах, эсвэл тасалбар цуглуулж авах,
 • б) тасалбар үнэн зөв эсэхийг өнгө, огноо зэргээр шалгаж үзэх,
 • в) ослын үеэд үзэгчдэд гарц, гарах хаалгыг заах, туслах бусад зааварчилгаа өгөх,
 • г) угаалгын болон амралтын өрөө, утас холбоо зэргийн байрлалыг зааж өгөх, туслах,
 • д) машиныг зогсоолд тавихад зааварчилгаа өгөх, машины гэмтэл, хулгай зэргээс сэргийлэх зорилгоор зогсоолын газарт эргүүл хийх,
 • е) эд, хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хараж хамгаалах, халдлагад өртөх үед зааварчлагын дагуу ажиллах, холбогдох арга хэмжээ авах,
 • ж) зогсоолын төлбөрийг тооцоолох, төлбөрийг үйлчлүүлэгчээс хураах,
 • з) биеийн тамирын заал, нийтийн халуун усанд орох газар зэрэг үйлчилгээний газрын хувцас солих өрөө, хадгалах хайрцаг, хувцасны сав зэргийг үйлчлүүлэгчид зааж өгөх, хуваарилах,
 • и) үзмэрийн үеэр үзэгчдэд битүүмжилсэн сав, баглаа, боодол бүхий хүнсний болон эд зүйлийг худалдаалах,
 • к) шаардлагатай үед худгийн мотор асаах, ус юүлэх, нүүрс, мод, бусад түлш татах, бэлтгэх, зуух галлах, үнс зайлуулах.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • Хаалгач
 • Авто зогсоолын ажилтан
 • Үзэсгэлэн яармагийн ажилтан
 • Хувцасны өрөө, өлгүүрийн ажилтан
 • Тасалбар хураагч, хүнсний зүйл худалдаалагч
 • Пүүлэгч
 • Худгийн моторчин
 • Галч
 • Манаач, сахиул г.м
Холбогдох ажил мэргэжил
 • Авто зогсоолын үйлчлэгч
Тайлбар