Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 9624
Нэр Ус зөөгч, түлээ түүгч
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:40:17
Тодорхойлолт
  • Ус зөөгч, түлээ түүгч нь ус, түлшний мод, түлээ бэлтгэж, цуглуулан гараар болон амьтан хөллөсөн хөсөг, тэргээр тээвэрлэнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • а) ойгоос түлээ цуглуулах, тайрах ба зах дээр худалдах, эсвэл өөрийн хэрэгцээнд хэрэглэх,
  • б) ойгоос хатсан, унасан мөчир, гишүү түүж цуглуулан, баглах,
  • в) модны хатсан, өгөршсөн мөчир, бусад хэсгийг хөрөөдөх, сүхээр цавьчих,
  • г) түүж цуглуулсан түлээ, модыг багцлаж боох, тээвэрлэх, зарах болон өөрийн хэрэгцээнд хэрэглэх,
  • д) гэрорныхэрэгцээндболонмод,ургамал,тариалануслахзориулалтаар худаг, гол, нуур, цөөрмөөс ус татах,
  • е) худаг, гол, нуур, цөөрмөөс ус татаж төрөл бүрийн саванд дүүргэж ажил явагдаж байгаа газар болон гэр орон, үйлчлүүлэгчдэд хүргэж өгөх.
Ажил мэргэжлийн жишээ
  • түлээ түүгч
  • ус зөөгч
Холбогдох ажил мэргэжил

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 9624-11 Түлээний мод түүгч
Мэргэжил 9624-12 Ус зөөгч