Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 9621
Нэр Илгээмж хүргэгч, зарлага, ачаа тээш зөөгч
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:40:16
Тодорхойлолт
 • Илгээмж хүргэгч, зарлага, ачаа тээш зөөгч нь зарлага, илгээмж болон бусад зүйлийг байгууллага дотор, хооронд болон өөр бусад газар, өрх гэрт түгээх, хүргэх, эсвэл зочид буудал, нисэх буудал, вокзал, зогсоолд ачаа тээш хүргэх зэрэг ажил эрхэлнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) илгээмж болон зарлага бусад зүйлийг байгууллага дотор, хооронд болон өрх гэрт, эсвэл өөр бусад газарт түгээх, хүргэх,
 • б) шуудан түгээгчийн үүрэг гүйцэтгэх,
 • в) худалдааны байгууллага, дэлгүүр, орон гэр болон бусад газраас төрөл бүрийн бараа бүтээгдэхүүн түгээх, хүргэх,
 • г) зочид буудал, нисэх буудал, вокзал, зогсоолд ачаа тээш хүргэх, зөөх,
 • д) ачаа бараа, тээшийг хүлээн авч, нэхэмжлэл баримтыг бөглөн хавсаргах,
 • е) хамгийн дөт, үр дүнтэй зохистой замыг сонгох, төлөвлөх,
 • ж) хүргэх, түгээх замын нөхцөл, тээврийн хэрэгслээс хамааруулан бараа, ачаа, эд зүйлийг ангилан ялгах.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • сонин сэтгүүл хүргэгч
 • зарлага хүргэгч
 • ачаа тээш зөөгч
Холбогдох ажил мэргэжил
 • 4412 Шуудан зөөгч/илгээгч
 • 4412 Шуудан ангилагч
Тайлбар

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 9621-11 Сонин сэтгүүл хүргэгч
Мэргэжил 9621-12 Зарлага хүргэгч
Мэргэжил 9621-13 Ачаа тээш хүргэгч
Мэргэжил 9621-14 Хоол, хүнс хүргэгч