Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 9520
Нэр Гудамжинд мухлаг /лангуу ажиллуулагч (савлагаагүй , түргэн мууддаг хүнсний зүйл хамаарахгүй)
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:40:15
Тодорхойлолт
 • Гудамжинд мухлаг/лангуу ажиллуулагч нь ихэвчлэн гудамж талбай, нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоол, буудал, кино театр зэрэг олон нийтийн газарт цөөн төрлийн бараа, бүтээгдэхүүн түр байрлан худалдах ажил эрхэлнэ (шууд хэрэглэхэд зориулагдаагүй хүнсний бүтээгдэхүүнийг худалдаж болно).
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) дахин худалдах зорилгоор төрөл бүрийн зүйл худалдаж авах,
 • б) худалдах зүйлийг сагс, тор, тэргэнцэр, дугуй, гар тэрэг болон бусад машин, тээврийн хэрэгслэлээр зөөх, тээвэрлэх, ачих буулгах, олон нийтийн газар хүргэх,
 • в) бараа, бүтээгдэхүүнийг дэлгэн тавих, худалдан авагчдын анхаарлыг татах,
 • г) гудамж талбайд явж байгаа хүмүүст өөрийн бараа, бүтээгдэхүүнээ санал болгох,
 • д) тэр дороо төлбөр авах.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • гудамжны худалдаачин
 • үүргийн худалдаачин
 • сонин борлуулагч
Холбогдох ажил мэргэжил
 • 5211 Мухлаг, захын худалдаачин
 • 5212 Гудамжинд хоол хүнс худалдаалагч
 • 9510 Үнэгүй сонин түгээгч
Тайлбар
 • Шууд хэрэглэхэд зориулаагүй хоол хүнсний бүтээгдэхүүнийг (жимс, хүнсний ногоо, мах, сүүн бүтээгдэхүүн) гудамжинд болон захад худалдаалагч нь “ Мухлаг, захад худалдаалагч” гэсэн 5211 дүгээр нэгж бүлэгт хамаарна. Шууд хэрэглэх хоол хүнсний зүйл худалдагч нь “Хүнсний үйлчилгээний лангууны ажилтан” гэсэн 5246 дугаар нэгж бүлэгт хамаарна. Шууд хэрэглэх хоол хүнс, ундааны зүйлийг олон нийтийн газарт тэрэг тэргэнцрээс худалдагч нь “Гудамжинд хоол, хүнс худалдаалагч” гэсэн 5212 дугаар нэгж бүлэгт хамаарна. Шууд хэрэглэх хоол хүнсэнд хамаарахгүй, савлагаагүй, түргэн мууддаг хоол хүнсний зүйлд хамаарахгүй зүйлийг олон нийтийн газар, тэрэг тэргэнцрээс худалдагч нь “Гудамжинд мухлаг, лангуу ажиллуулагч” гэсэн 9520 дугаар нэгж бүлэгт хамаарна.

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 9520-11 Гудамжны худалдаачин
Мэргэжил 9520-12 Үүргийн худалдаачин
Мэргэжил 9520-13 Сонин борлуулагч