Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 9510
Нэр Гудамжин дахь худалдаа үйлчилгээний ажилтан
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:40:15
Тодорхойлолт
 • Гудамжинд ажил, үйлчилгээ эрхлэгч, адилтгах үйлчилгээний бусад ажилтан нь гудамж талбай болон бусад олон нийтийн газар, төрөл бүрийн үйлчилгээ үзүүлэх, гутал цэвэрлэх, тослох, өнгөлөх, үйлчлүүлэгчийн хүсэлт захиас биелүүлэх, гудамжинд байгаа машин техник, бараа эд зүйлийг эзэнтэй нь тохирч харж, хамгаалах зэрэг үйлчилгээг газар дээр нь үзүүлэх ажил эрхэлнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай материал, түүхий эд сэлбэг, хэрэгслийг өөрөө худалдаж авах,
 • б) гудамж талбайд явж байгаа хүмүүст өөрийн бараа, үйлчилгээг санал болгох,
 • в) гутал цэвэрлэх, тослох, өнгөлөх,
 • г) машины шил цонхыг цэвэрлэх, өнгөлөх,
 • д) үйлчлүүлэгчийн хүсэлт, санал, захиас, даалгаварыг биелүүлэх,
 • е) зогсоолд машин тавихад туслах, зогсоолд тавих үеэр харж хамгаалах,
 • ж) үнэгүй хэвлэл, зар сурталчилгааны материал тараах,
 • з) тэр дороо төлбөр авах.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • Үйлчлүүлэгчийн хүсэлт, захиас биелүүлэгч
 • Гутал тослогч, өнгөлөгч
 • Машины цонх цэвэрлэгч, угаагч
 • Машин харагч
 • Зар, сурталчилгааны зурагт хуудас тараагч
 • Үнэгүй хэвлэл, сонин тараагч
Холбогдох ажил мэргэжил
 • 9621 Зар, сурталчилгаа, сонин тараагч, илгээмж хүргэгч
 • 5245 Үйлчилгээний станцын ажилтан
Тайлбар

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 9510-11 Гутал тослогч, өнгөлөгч
Мэргэжил 9510-12 Машин угаагч
Мэргэжил 9510-13 Машин харагч
Мэргэжил 9510-14 Зар, сурталчилгааны зурагт хуудас тараагч
Мэргэжил 9510-15 Үнэгүй хэвлэл, сонин тараагч