Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 9332
Нэр Тэрэгчин, ердийн хөсөгч
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:40:12
Тодорхойлолт
  • Тэрэгчин, ердийн хөсөгч нь зорчигч, ачаа, бараа, бүтээгдэхүүн тээвэрлэх мал, амьтан хөлөглөсөн тэрэг, механизмыг жолоодох, хөтлөх ажил эрхэлнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • а) мал, амьтанд тоноглол бэхлэж, тэрэг, механизм холбох,
  • б) бараа, бүтээгдэхүүнийг ачих, буулгах, зорчигчдод бууж суухад туслах,
  • в) замын хөдөлгөөн болон хөдөлгөөний дүрмийн дагуу мал, амьтныг жолоодох, хөтлөх, чиглүүлэх,
  • г) хөлс, төлбөр авах,
  • д) уурхай, карьерийн машин,тэргийг татах,чирэх,
  • е) тэрэг, машин, механизмын засвар үйлчилгээ жижиг засварыг хийх, эд, ангийг сольж суулгах,
  • ж) мал, амьтаныг арчлах хооллох, тэжээх.
Ажил мэргэжлийн жишээ
  • Тэрэгчин, ердийн хөсөгч
Холбогдох ажил мэргэжил
  • 3421 Уралдааны морь унагч
Тайлбар

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 9332-11 Тэрэгчин, ердийн хөсөгч