Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 9329
Нэр Энэ ангилалд ороогүй үйлдвэрийн бусад ажилтан
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:40:12
Тодорхойлолт
 • Энэ ангилалд ороогүй үйлдвэрийн бусад ажил эрхлэгч нь машин, механизмын операторч, угсрагчид туслах ба үйлдвэрлэлийн гар аргаар гүйцэтгэх төрөл бүрийн ажил, үүргийг эрхэлнэ. Үүнд бэлэн бүтээгдэхүүнийг савлах, хаягжуулах ажил хамаарахгүй.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) бараа, материал тоног төхөөрөмжийг ажлын байранд хүргэж өгөх, бэлэн бүтээгдэхүүнийг авах,
 • б) машин, тээврийн хэрэгсэлд ачаа бараа, бүтээгдэхүүнийг ачих, буулгах,
 • в) машин, механизм, тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэх, машины гацалт, бөглөрөлтийг арилгах,
 • г) гар аргаар бүтээгдэхүүн, эд анги, хэсгүүдийг ангилах.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • шил ангилагч
 • үйлдвэрийн туслах ажилтан
 • материал зохицуулагч
 • хураагч, өрөгч
Холбогдох ажил мэргэжил
 • 8212 угсрагч, цахилгаан тоног төхөөрөмж
 • 8212 угсрагч, цахим тоног төхөөрөмж
 • 8219 угсрагч, арьс, савхин бүтээгдэхүүний төхөөрөг ажиллуулагч
 • 8219 угсрагч, резинэн бүтээгдэхүүний төхөөрөг ажиллуулагч
 • 9321 гараар савлагч, баглагч
Тайлбар

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 9329-11 Шил ангилагч
Мэргэжил 9329-12 Үйлдвэрлэл, аж ахуйн туслах ажилтан
Мэргэжил 9329-13 Материал зохицуулагч
Мэргэжил 9329-14 Хураагч, өрөгч