Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 9321
Нэр Гараар савлагч, баглагч ажилтан
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:40:11
Тодорхойлолт
  • Гараар савлагч, баглагч ажитлтан нь бараа, бүтээгдэхүүн, материалыг гараар баглах, савлах, хаягжуулах зэрэг ажил эрхэлнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • а) төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн материалыг гараар жигнэх, боох, битүүмжлэх, савлах, баглах,
  • б) шил, хайрцаг, уут болон бусад савыг гараар бараа, бүтээгдэхүүнээр дүүргэх, юүлэх,
  • в) гараар бүтээгдэхүүн ба төрөл бүрийн сав баглааг хаягжуулах.
Ажил мэргэжлийн жишээ
  • хаяглагч, шошгожуулагч(гараар)
  • савлагч (гараар)
  • боогч (гараар)
Холбогдох ажил мэргэжил
  • 8183 хаягжуулах машины операторч
  • 8183 савлах машины операторч
  • 8183 боох машины операторч
Тайлбар

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 9321-11 Хаяглагч
Мэргэжил 9321-12 Савлагч /гараар/
Мэргэжил 9321-13 Боогч, гараар
Мэргэжил 9321-14 Баглагч, гараар
Мэргэжил 9321-15 Нөөшлөгч, гараар
Мэргэжил 9321-16 Туслах ажилтан, дарс үйлдвэрлэлийн
Мэргэжил 9321-17 Хадагч
Мэргэжил 9321-18 Хайрцаглагч, гараар
Мэргэжил 9321-19 Хаяг дарагч, гараар