Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 9215
Нэр Ойн аж ахуйн ажилтан
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:40:10
Тодорхойлолт
 • Ойн аж ахуйн ажилтан нь мод бэлтгэх, тайрах хөрөөдөх болон ойжуулах ба ойн суулгацын төрөл бүрийн энгийн, байнга давтагддаг ажлыг гүйцэтгэнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) мод суулгах, нүх ухах,
 • б) гуалин болон бэлтгэсэн модыг хураах, ачих,
 • в) газар доорхи ургацгыг цэвэрлэх, залуу модыг сийрэгжүүлэх,
 • г) ойн түймрээс урьчилан сэргийлэх,
 • д) модны орой, мөчир тайрах, гуалин бэлтгэх,
 • е) мод тайрах, хөрөөдөх, мөчир тайрах гар болон гараар ажиллуулдаг хөрөө, машиныг ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийх,
 • ж) үр цуглуулах, хураах, урсэлгээ, суулгац суулгах,
 • з) ойн зам, байшин байгууламж, тоног төхөөрөмжийн бага зэргийн гэмтэл, эвдрэлийг засах.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • сүхээр мөчирлэгч
 • ойн аж ахуйн ажилтан
 • мод суулгагч
Холбогдох ажил мэргэжил
 • 6210 ойн аж ахуйн мэргэшсэн ажилтан
Тайлбар

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 9215-11 Ойн аж ахуйн ажилтан
Мэргэжил 9215-12 Мод суулгагч
Мэргэжил 9215-13 Мод, бут арчлагч