Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 121
Нэр Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер
Төрөл Бүлэг
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:08
Тодорхойлолт
  • Бизнес үйлчилгээ, захиргааны менежер нь байгууллагын санхүү, захиргаа, хүний нөөц, бодлого, төлөвлөлт, судалгаа, зар сурталчилгаа, олон нийтийн харилцаа, худалдаа, маркетингийн үйл ажиллагаа болон бусад байгууллага, үйлдвэрийн газарт үйлчилгээ үзүүлэх, зохион байгуулах, удирдах, хянан зохицуулах үйл ажиллагаа явуулна.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • Бодлогын зөвлөгөө өгөх, стратегийн болон санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах, үйл ажиллагааны болон дүрэм, журам гаргах, удирдан чиглүүлэх, стратеги болон бодлогыг хэрэгжүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, ахлах менежерүүд болон зөвлөлийн гишүүдэд санхүү, захиргаа, стратеги, бодлого, хөтөлбөр, хууль эрх зүйн асуудлаар зөвлөх, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартын хэрэгжилтийг хангах, боловсон хүчний сонголт, сургалт, гүйцэтгэлд хяналт тавих, төсөв боловсруулах, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, гүйцэтгэх захирал болон бусад газар, хэлтсийн менежерүүдтэй зөвлөлдөх, зардлыг хянаж, нөөцийн үр ашигтай зарцуулалтыг хангах, хэлэлцээ, хурал, олон нийтийн арга хэмжээ, чуулганд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлөх.