Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 8350
Нэр Усан онгоцны тавцангийн баг, түүнд холбогдох бусад ажилтан
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:40:06
Тодорхойлолт
  • Усан онгоцны тавцангийн багийн гишүүн бусад ажилтан нь өөрийн онгоц дээрхи ажил, үүргийг гүйцэтгэхээс гадна ижил төстэй ажил, үүргийг өөр усан онгоц дээр мөн гүйцэтгэнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • а) боомт зогсоолд орох, гарах үеэр харуулд гарах,
  • б) дүрэм ззаврын дагуу усан онгоцыг жолоодох,
  • в) олс, татлагыг татах, зангуу тавих тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах,
  • г) ачаа тээшний тоноглол, аврах ажиллагаа болон гал унтраах хэрэгслүүд зэрэг хөлөг онгоцны тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, засвар үйлчилгэ хийх,
  • д) шаардлагын дагуу хөлөг онгоцны давцан, их биеийг цэвэрлэх, зүлгэх, будах болон бусад засвар үйчилгээний ажил үүргийг гүйцэтгэх,
  • е) хөдөлгөөнгүй тоноглол, хөдөлгөөнт араа, ачаа тээш зохицуулах, бусад тоноглолыг ажиллуулах.
Ажил мэргэжлийн жишээ
  • бярвааз, гатлах онгоцны ажилтан
  • татагч
  • далайчин
Холбогдох ажил мэргэжил

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 8350-11 Завьчин
Мэргэжил 8350-12 Багийн гишүүн, далайчин, харуулч
Мэргэжил 8350-13 Бярвааз, гатлах онгоцны ажилтан
Мэргэжил 8350-14 Татагч