Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 031
Нэр Зэвсэгт хүчний зэрэглэлийн бусад ажил, мэргэжил
Төрөл Бүлэг
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:08
Гүйцэтгэх үүрэг
  • а) Ерөнхий цэрэг * Явган цэргийн байлдааны машины /ЯЦБМ/-ны дарга * ЯЦБМ-ны наводчик-операторч * Танкийн дарга * Танкийн бууны дарга * Танкийн механик жолооч * Хуягт тээвэрлэгчийн наводчик * Буудагч * Гранатмлтчин * Пулемлтчин * Мэргэн буудагч * Бага дарга
  • б) Инженер * Зам гүүрийн саперчин * Ус хангалтын саперчин * Саперчин-тэсэлгээчин * Төхөөрөмжийн саперчин * Тасгийн захирагч-гүүрчин * Ахлах гүүр тавигч-жолооч * Гүүрчин жолооч * Катерчин-жолооч * Гүүрчин аврагч-жолооч
  • в) Холбоо * Команд Штабын Машины механик, телефончин * Радио телеграфчин * Цахилгаан тэжээлийн механикч * Телеграфын холбооны нууцалсан хэрэгслийн механикч * Телехолбооны нууцалсан хэрэгслийн механикч * Радио релейний механикч
  • г) Хими * Химичин тагнуулчин * Химичин-цэвэрлэгээчин * Химичин-ариутгагч
  • д) Зэвсэг * Зэвсгийн засварчин * Шилт хэрэгслийн засварчин * Зэвсгийн лаборант * Токарчин
  • е) Зенит * Тагнуулчин * Планшетчин * Радиолакцын станцын операторч * Буу/тоот/-ны дарга * Наводчик * Хараа тавигч * Хол хэмжигч * Стрела-1М-ийн операторч * Зенит пуужингийн цогцолбор Игла-1Э-гийн харвагч
  • ж) Артиллер * Бууны дарга * Наводчик * Хол хэмжигч * Тооцоочин * Тагнуулчин

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Ангилал 0310 Зэвсэгт хүчний зэрэглэлийн бусад ажил, мэргэжил