Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 021
Нэр Зэвсэгт хүчний ахлагч
Төрөл Бүлэг
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:08
Тодорхойлолт
  • Буудагч, Явган цэргийн байлдааны машины наводчик-операторч, механикч жолооч, танкийн буудагч, зенитийн өөрөө явагчийн операторч, радиолокацын станцын операторч-планшетчин, пуужин чиглүүлэх станцын операторч, онгоц, нисдэг тэрэгний хөдөлгүүрийн механикч, телеграфын холбооны нууцлах хэрэгслийн техникч, телехолбооны техникч, артиллерийн буу /миномёт/, БМ-ын наводчик, артиллерийн тооцоочин-гал засварлагч, артиллерийн тагнуулчин, артиллерийн байр зүйн холбогч машины операторч, саперчин-тэсэлгээчин, ус хангалтын саперчин, инженерийн дугуйт машины механикч жолооч, инженерийн гинжит машины механикч жолооч, эксковаторчин-кранчин, химийн зааварлагч, химичин-тагнуулчин, химийн засварчин, шатахууны нярав- жолооч, цэргийн зэвсэглэлийн засварчин-нярав, хуягт танкийн техникийн цахилгаанчин-засварчин, автотехникийн засварчин-нярав, автотехникийн цахилгаанчин зэрэг ажил мэргэжил хамаарна.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • а) Удирдах албан тушаалын ахлагч: *Сургагч ахлагч-рот /батарей/-ны жагсаалын дарга *Тэргүүн ахлагч- батальон, хороо, бригад, Жанжин штабын ахлагч
  • б) Гүйцзтгзх албан тушаалын ахлагч: *Дэд ахлагч, ахлагч, ахлах ахлагч хамаарна.

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Ангилал 0210 Зэвсэгт хүчний ахлагч