Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 011
Нэр Зэвсэгт хүчний зэрэг, цол бүхий офицер
Төрөл Бүлэг
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:07
Тодорхойлолт
  • Авто техникийн, артиллер /их буучин/, ар тал, хангалтын, цэргийн байр зүй, барилга, инженер /сапер/, цэргийн нисэх, мото буудлага, пуужинт-артиллерийн зэвсэглэл, соёл хүмүүжил, тагнуул, Улсын агаарын довтолгооноос хамгаалах, цэргийн хими, цэргийн хими хамгаалалт, холбоо, радио-цахим техник, хуягт танк, шүхэр десант, цэргийн агаарын довтолгооноос хамгаалах, цэргийн хүн эмнэлэг, хууль зэрэг мэргэжлийн бүлэгт хамаарна.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • а) Захирагч *дэслэгч- салааны *ахлах дэслэгч-салааны *хошууч- рот /батарей/-ны *дэд хурандаа-батальон /дивизион/-ны *хурандаа-бригад /хороо/-ны
  • б) Штабын дарга *хошууч-батальон /дивизион/-ны *дэд хурандаа-тусгай батальон /дивизион/-ны *хурандаа-бригад /тусгай хороо/-ны
  • в) Алба, тасгийн дарга *ахмад-батальоны сэтгэл зүйч, солл хүмүүжлийн *хошууч-хорооны штабын албадын *дэд хурандаа-бригад /хороо/-ын дайчилгааний тасгийн
  • г/ Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб *хурандаа-хэлтсийн дарга *бригадын генерал-газрын дарга *хошууч генерал-дэд дарга *дэслэгч генерал-дарга *генерал-зэвсэгт хүчний командлагч

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Ангилал 0110 Зэвсэгт хүчний зэрэг, цол бүхий офицер