Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 96
Нэр Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил
Төрөл Дэд ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:07
Тодорхойлолт
  • Хог, хаягдлаар ажиллагч нь байшин, байгууламж, цэцэрлэг, гудамж болон бусад олон нийтийн газрын хог хаягдлын цуглуулах, цэвэрлэх, мод, түлш бэлтгэх, ус зөөх, хашаа, зам талбай, орон сууц, байгууллага, бусад байгууламжид түр ажил гүйцэтгэнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Бүлэг 961 Хог хаягдлаар ажиллагч
Бүлэг 962 Бусад энгийн ажил