Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 3
Нэр Техникч болон туслах/дэд мэргэжилтэн
Төрөл Үндсэн ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:03
Тодорхойлолт
  • Техникч болон туслах/дэд мэргэжилтэн нь гол төлөв судалгаа шинжилгээ, болон хавсрага ухаан, урлаг, үйл ажиллагааны баримтлал, арга техник ашиглах, төр, бизнесийн дүрэм журамтай холбоотой техникийн шинжтэй ажил хийж гүйцэтгэнэ. Энэхүү бүлэгт багтах ажил, мэргэжил нь Олон улсын ажил, мэргэжлийн стандарт (ISСО)-ын мэргэшлийн ур чадварын 3 дугаар түвшинд хамаарна.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • Инженер технологи зэрэг биет бодисын ухаан, эрүүл мэнд, нийгэм, хүмүүнлэгийн зэрэг амьд байгалийн ухааны салбарт онол, үзэл баримтлал, агуулагыг хэрэгжүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийхтэй холбоотой техник ажил хийж гүйцэтгэх, худалдаа, санхүү, нийгмийн ажил болон төрийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх зэрэг захиргааны ажилтай холбоотой төрөл бүрийн техникийн үйлчилгээ, ажил гүйцэтгэх, урлаг уран сайхан, зугаа цэнгүүнтэй холбоотой ажил гүйцэтгэх, спортын арга хэмжээнд хамрагдах, шашны зарим нэг үйл хийх зэрэг багтана.