Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1411
Нэр Зочид буудлын менежер
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:26
Тодорхойлолт
 • Зочид буудлын менежер нь зочид буудал, дэн буудал зочдыг байрлуулах зэрэг ижил төстэй үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагын үйл ажиллагааг төлөвлөж, удирдан зохицуулна.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) захиалга хүлээн авах, хүлээн авахын үйлчилгээ, цэвэрлэгээ, орон байр харгалзах ажиллагааг зохион байгуулах,
 • б) аюулгүй ажиллагаа, тохижилт, өмч хөрөнгө, хамгаалалтын хэрэгслийн бүрэн байдлыг хянах,
 • в) баар, ресторан, тусгай арга хэмжээ, хурал зөвлөгөөний ажиллагааг төлөвлөх, удирдан зохион байгуулах,
 • д) архи дарсаар үйлчлэх, тоглоом наадгай зохиох болон эрүүл ахуй, ариун цэврийн бусад хууль тогтоомжийг сахиулах,
 • е) үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг үнэлэх, хянаж үзэх,
 • ж) нягтлан бодох бүртгэл, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах,
 • з) байгууллагын төсвийг хариуцах,
 • и) ажилтан шалгаруулж авах, сургаж дадлагажуулахад хяналт тавих,
 • к) эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны заавар журмыг мөрдүүлэх,
 • л) зочдыг орон нутгийн жуулчлалтай холбоотой мэдээллээр хангах, аялал,тээврийгзохицуулах.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • Зочид буудлын менежер
 • Дэн буудлын менежер
 • Залуучуудын нийтийн байрны менежер
Холбогдох ажил мэргэжил
 • 5152 Гэрийн үйлчлэгч
Тайлбар