Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 0210
Нэр Зэвсэгт хүчний ахлагч
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:20
Холбогдох ажил мэргэжил

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 0210-11 Сургагч ахлагч-рот /батарей/-ны жагсаалын дарга
Мэргэжил 0210-12 Тэргүүн ахлагч-батальон, хороо, бригад, Жанжин штабын ахлагч
Мэргэжил 0210-13 Ахлах ахлагч
Мэргэжил 0210-14 Ахлагч
Мэргэжил 0210-15 Дэд Ахлагч
Мэргэжил 0210-16 Буудагч
Мэргэжил 0210-17 Явган цэргийн байлдааны машины наводчик-операторч
Мэргэжил 0210-18 Механик жолооч
Мэргэжил 0210-19 Танкийн буудагч
Мэргэжил 0210-20 Зенитийн өөрөө явагчийн операторч
Мэргэжил 0210-21 Радиолокацын станцын операторч - планшетчин
Мэргэжил 0210-22 Пуужин чиглүүлэх станцын операторч
Мэргэжил 0210-23 Онгоц, нисдэг тэрэгний хөдөлгүүрийн механик
Мэргэжил 0210-24 Телеграфын холбооны нууцлах хэрэгслийн техникч
Мэргэжил 0210-25 Телехолбооны техникч
Мэргэжил 0210-26 Артиллерийн буудагч /миномётчин/
Мэргэжил 0210-27 БМ-ын наводчик
Мэргэжил 0210-28 Артиллерийн тооцоочин- гал засварлагч
Мэргэжил 0210-29 Артиллерийн тагнуулчин
Мэргэжил 0210-30 Артиллерийн байр зүйн холбогч машины операторч
Мэргэжил 0210-31 Саперчин-тэсэлгээчин
Мэргэжил 0210-32 Ус хангалтын саперчин
Мэргэжил 0210-33 Инженерийн дугуйт машины механик жолооч
Мэргэжил 0210-34 Инженерийн гинжит машины механик жолооч
Мэргэжил 0210-35 Эксковаторчин- кранчин
Мэргэжил 0210-36 Химийн зааварлагч
Мэргэжил 0210-37 Химичин-тагнуулчин
Мэргэжил 0210-38 Химийн засварчин
Мэргэжил 0210-39 Шатахууны нярав-жолооч
Мэргэжил 0210-40 Цэргийн зэвсэглэлийн засварчин-нярав
Мэргэжил 0210-41 Хуягт танкийн техникийн цахилгаанчин- засварчин
Мэргэжил 0210-42 Автотехникийн засварчин-нярав
Мэргэжил 0210-43 Автотехникийн