Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 0110
Нэр Зэвсэгт хүчний зэрэг, цол бүхий офицер
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:20
Холбогдох ажил мэргэжил

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 0110-11 Дэслэгч-салааны
Мэргэжил 0110-12 Ахлах дэслэгч-салааны
Мэргэжил 0110-13 Хошууч- рот /батарей/-ны
Мэргэжил 0110-14 Дэд хурандаа-батальон /дивизион/-ны
Мэргэжил 0110-15 Хурандаа-бригад /хороо/-ны
Мэргэжил 0110-16 Хошууч-рот /батарей/-ны
Мэргэжил 0110-17 Дэд хурандаа-батальон /дивизион/-ны
Мэргэжил 0110-18 Хурандаа-бригад /хороо/-ны
Мэргэжил 0110-19 Хошууч-батальон /дивизион/-ны
Мэргэжил 0110-20 Дэд хурандаа-тусгай батальон /дивизион/-ны
Мэргэжил 0110-21 Хурандаа-бригад /тусгай хороо/-ны
Мэргэжил 0110-22 Ахмад-батальоны сэтгэл зүйч, соёл хүмүүжлийн
Мэргэжил 0110-23 Хошууч-хорооны штабын албадын
Мэргэжил 0110-24 Дэд хурандаа-бригад /хороо/-ын дайчилгааны тасгийн
Мэргэжил 0110-25 Хурандаа-хэлтсийн дарга
Мэргэжил 0110-26 Бригадын генерал-газрын дарга
Мэргэжил 0110-27 Хошууч генерал-дэд дарга
Мэргэжил 0110-28 Дэслэгч генерал-дарга
Мэргэжил 0110-29 Генерал-зэвсэгт хүчний командлагч
Мэргэжил 0110-30 сумчин