Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 962
Нэр Бусад энгийн ажил
Төрөл Бүлэг
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:20
Тодорхойлолт
  • Бусад энгийн ажилтан нь шуудан, илгээмж, зарлага түгээх, хүргэх, автомат худалдааны машинаас мөнгө цуглуулах, бараа бүтэгдэхүүн нэмж хийх, тоолуур, хэмжүүрийг шалгах, бүртгэх, ус татах, мод түлээ хураах, татах, авто зогсоолын болон аливаа арга хэмжээний тасалбар түгээх, цуглуулах зэрэг ажил эрхэлнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • Түлшний мод цавчих, хагалах, ус болон түлээ татах, шуудан, илгээмж болон бусад зүйлийг байгууллага дотор, хооронд, өөр бусад газарт түгээх, хүргэх, шуудан түгээгчийн үүрэг гүйцэтгэх, тасалбар, нэвтрэх талон зэргийг олгох, түгээх, авто зогсоолын төлбөрийг тооцох, автомат худалдааны машины бараа бүтээгдэхүүнийг нэмж, нөхөж хийх, мөнгийг цуглуулах, цахилгаан, хий, усны тоолуур зэрэг хэмжүүрийн мэдээллийг бүртгэх, хэрэглээг тооцох.