Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 931
Нэр Уурхайн болон барилгын ажилтан
Төрөл Бүлэг
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:20
Тодорхойлолт
  • Уул уурхай, барилгын ажилтан нь уурхай, карьер, иргэний барилгын энгийн, байнга давтагддаг гар ажиллагаатай ажил, үүргийг гүйцэтгэнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • Гар багаж, хэрэгсэл ашиглан нүх суваг ухах, ухаж гаргасан материал, шороо, чулуу, хөрс зэргийг ялгаж тараах, материал тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүн, ачаа, тээшийг гараар ангилах, ачих, буулгах, зөөх, хураах, ажлын талбайд тээвэрлэх, тараах, машин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, ажлын байрыг цэвэрлэх, саад тотгорыг арилгах.