Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 834
Нэр Зөөвөр төхөөргийн операторч
Төрөл Бүлэг
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:19
Тодорхойлолт
  • Зөөвөр төхөөргийн операторч нь газар шороо, чулуу болон бусад ижил төстэй материалыг бэлтгэх, ухах, зайлуулах, тараах болон хүнд зүйлийг өргөх тусгай зориулалтын хөдөлгүүртэй машин, механизм, тоног төхөөрөмжийг жолоодох, чиглүүлэх, ажиллуулах, хянах зэрэг ажил эрхэлнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • а) төхөөрөг, машиныг ажиллуулахад бэлтгэх, суурилуулах,
  • б) багаж, төхөөрөмжийн хурд, өндөр зэргийг тохируулах,
  • в) хөдөлгөөнт төхөөрөг, машиныг жолоодох, ажиллуулах,
  • г) мод, гуалин, чулуу, шороо зэрэг хүнд зүйл, материалыг өргөх, хураах, зайлуулах зорилгоор нэмэлт төхөөрөмж, багаж ажиллуулах,
  • д) өргөх машин, хөдөлгөөнт болон суурин өргөгч цамхагийг барилгын, тээвэрлэлтийн, агуулахын үйл ажиллагаанд ашиглах, ажиллуулах, хянах,
  • е) машин, механизм, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хийх, бага хэмжээний эвдрэл, гэмтлийг засах.