Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 03
Нэр Зэвсэгт хүчний зэрэглэлийн бусад ажил, мэргэжил
Төрөл Дэд ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:03
Тодорхойлолт
  • Зэвсэгт хүчний бусад цолтой ажил, мэргэжлийн ангилалд хугацаат албаны байлдагч, түрүүч, сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр цэргийн алба хааж байгаа гэрээт цэргийн алба хааж байгаа нийт бие бүрэлдэхүүн багтана. Тэдгээр нь цэргийн тусгай чиг үүрэг гүйцэтгэх ба зэвсэгт хүчнээс гадна энгийн ажил, мэргэжилтэй ижил төстэй үүрэг гүйцэтгэнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
Тайлбар

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Бүлэг 031 Зэвсэгт хүчний зэрэглэлийн бусад ажил, мэргэжил