Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 02
Нэр Зэвсэгт хүчний ахлагч
Төрөл Дэд ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:03
Тодорхойлолт
  • Цэргийн бүртгэлтэй, мэргэжил бүхий иргэн сайн дураараа ахлагчийн албан тушаалд гэрээгээр цэргийн жинхэнэ алба хаахыг ахлагчийн алба гэнэ. Зэвсэгт хүчний ахлагч нь цэргийн сахилга батыг сахиулж, зэвсэгт хүчний ажил, мэргэжил эрхэлж байгаа бусад бага цолтой алба хаагчийн үйл ажиллагааг хянана. Мөн Зэвсэгт хүчнээс гадна төрөл бүрийн энгийн ажил, мэргэжилтэй ижил төстэй үүрэг гүйцэтгэнэ. Энэ бүлэгт дэд ахлагч, ахлагч, ахлах ахлагч, сургагч ахлагч, тэргүүн ахлагч зэрэг цолтой бие бүрэлдэхүүн багтана.
Гүйцэтгэх үүрэг
Тайлбар

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Бүлэг 021 Зэвсэгт хүчний ахлагч