Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 01
Нэр Зэвсэгт хүчний зэрэг, цол бүхий офицер
Төрөл Дэд ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:03
Тодорхойлолт
  • Зэвсэгт хүчний офицерийн цол бүхий Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний зохих албан тушаалд цэргийн алба хаахыг офицерийн алба гэнэ. Зэвсэгт хүчний офицер нь төрөл бүрийн энгийн ажил, мэргэжилд байдаг ижил төстэй үүрэг гүйцэтгэж болно. Энэ бүлэгт Зэвсэгт хүчинд алба хааж байгаа дунд офицер, ахлах офицер, дээд офицерийн нийт бие бүрэлдэхүүн багтана.
Гүйцэтгэх үүрэг
Тайлбар

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Бүлэг 011 Зэвсэгт хүчний зэрэг, цол бүхий офицер