Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1345-08
Нэр Захирал, политехник коллежийн
Төрөл Мэргэжил
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:40:42
Өөрчлөлтийн түүх