Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1345-06
Нэр Захирал, тусгай сургуулийн
Төрөл Мэргэжил
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:40:42
Өөрчлөлтийн түүх