Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 9
Нэр Энгийн ажил, мэргэжил
Төрөл Үндсэн ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:03
Тодорхойлолт
 • Энгийн ажил эрхлэгч нь энэ үндсэн бүлэгт дурдсан өдөр тутмын, байнга давтагдах шинжтэй энгийн ажил, үүргийг гар багаж хэрэгсэл ашиглан гүйцэтгэх бөгөөд голчилон биеийн хүчний ажил эрхэлнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) гэр, орон сууц, гал тогоо, зочид буудал, албан байр болон бусад барилга байгууламжийг цэвэрлэх, бараа бүтээгдэхүүн авах, энгийн, үндсэн өдөр тутмын засвар, үйлчилгээ хийх,
 • б) машин болон цонх угаах,
 • в) гал тогоо цэвэрлэх, хоол, хүнс бэлтгэх түүнтэй ижил төрлийн ажил, үүргийг гүйцэтгэх,
 • г) захидал, шуудан, бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, хүргэх,
 • д) ачаа тээш зөөх, ачих, буулгах, тээвэрлэх,
 • е) автомат худалдаа үйлчилгээний машиныг цэнэглэх, төрөл бүрийн тоолуурын заалтыг тэмдэглэх,
 • ж) хог түүх, ангилах, гудамж талбай ижил төстэй газрыг цэвэрлэх, шүүрдэх,
 • з) хөдөө аж ахуй, загас ба ан агнуурын чиглэлийн энгийн ажил үүргийг гүйцэтгэх, бараа, бүтээгдэхүүн ангилах, уурхай, барилга, үйлдвэрийн салбарт энгийн ажил үүргийг гүйцэтгэх,
 • и) бараа бүтээгдэхүүнийг гараар баглах, боох болон тавиур дээр өрөх,
 • к) гудамж, талбайн төрөл бүрийн үйлчилгээ, байгууламжийн цэвэрлэгээ хийх,
 • л) зорчигч, ачаа, тээшийг хөл, гар жолоодлоготой дугуй, тэргэнцрээр тээвэрлэх,
 • м) мал, амьтан хөллөсөн тэрэг жолоодох.