Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Үндсэн ангилал
Дэд ангилал
Бүлэг
Ангилал
Мэргэжил
Код Үндсэн ангилал Код Дэд ангилал Код Бүлэг Код Ангилал Код Мэргэжил
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9333 Ачаа зөөгч 9333-23 Агуулахын ажилтан
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9334 Тавиур дүүргэгч 9334-11 Бараа бүтээгдэхүүн дүүргэгч, өрөгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9334 Тавиур дүүргэгч 9334-12 Бараа бүтээгдэхүүн хүлээн авагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 94 Хүнс бэлтгэлийн туслах ажил 941 Хүнс бэлтгэлийн туслах ажил 9411 Түргэн хоол бэлтгэх ажилтан 9411-11 Түргэн хоол бэлтгэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 94 Хүнс бэлтгэлийн туслах ажил 941 Хүнс бэлтгэлийн туслах ажил 9411 Түргэн хоол бэлтгэх ажилтан 9411-12 Амталгаа хийлгэх ажилтан
9 Энгийн ажил, мэргэжил 94 Хүнс бэлтгэлийн туслах ажил 941 Хүнс бэлтгэлийн туслах ажил 9411 Түргэн хоол бэлтгэх ажилтан 9411-13 Бууз чимхэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 94 Хүнс бэлтгэлийн туслах ажил 941 Хүнс бэлтгэлийн туслах ажил 9412 Гал тогооны туслах ажилтан 9412-11 Гараар аяга таваг угаагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 94 Хүнс бэлтгэлийн туслах ажил 941 Хүнс бэлтгэлийн туслах ажил 9412 Гал тогооны туслах ажилтан 9412-12 Гал тогооны туслах ажилтан
9 Энгийн ажил, мэргэжил 94 Хүнс бэлтгэлийн туслах ажил 941 Хүнс бэлтгэлийн туслах ажил 9412 Гал тогооны туслах ажилтан 9412-13 Гал тогооны бэлтгэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 95 Гудамжин дахь худалдаалагч, холбогдох үйлчилгээний ажил 951 Гудамжин дахь худалдаа үйлчилгээний ажилтан 9510 Гудамжин дахь худалдаа үйлчилгээний ажилтан 9510-11 Гутал тослогч, өнгөлөгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 95 Гудамжин дахь худалдаалагч, холбогдох үйлчилгээний ажил 951 Гудамжин дахь худалдаа үйлчилгээний ажилтан 9510 Гудамжин дахь худалдаа үйлчилгээний ажилтан 9510-12 Машин угаагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 95 Гудамжин дахь худалдаалагч, холбогдох үйлчилгээний ажил 951 Гудамжин дахь худалдаа үйлчилгээний ажилтан 9510 Гудамжин дахь худалдаа үйлчилгээний ажилтан 9510-13 Машин харагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 95 Гудамжин дахь худалдаалагч, холбогдох үйлчилгээний ажил 951 Гудамжин дахь худалдаа үйлчилгээний ажилтан 9510 Гудамжин дахь худалдаа үйлчилгээний ажилтан 9510-14 Зар, сурталчилгааны зурагт хуудас тараагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 95 Гудамжин дахь худалдаалагч, холбогдох үйлчилгээний ажил 951 Гудамжин дахь худалдаа үйлчилгээний ажилтан 9510 Гудамжин дахь худалдаа үйлчилгээний ажилтан 9510-15 Үнэгүй хэвлэл, сонин тараагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 95 Гудамжин дахь худалдаалагч, холбогдох үйлчилгээний ажил 952 Гудамжинд мухлаг /лангуу ажиллуулагч (хүнсний зүйл хамаарахгүй) 9520 Гудамжинд мухлаг /лангуу ажиллуулагч (савлагаагүй , түргэн мууддаг хүнсний зүйл хамаарахгүй) 9520-11 Гудамжны худалдаачин
9 Энгийн ажил, мэргэжил 95 Гудамжин дахь худалдаалагч, холбогдох үйлчилгээний ажил 952 Гудамжинд мухлаг /лангуу ажиллуулагч (хүнсний зүйл хамаарахгүй) 9520 Гудамжинд мухлаг /лангуу ажиллуулагч (савлагаагүй , түргэн мууддаг хүнсний зүйл хамаарахгүй) 9520-12 Үүргийн худалдаачин
9 Энгийн ажил, мэргэжил 95 Гудамжин дахь худалдаалагч, холбогдох үйлчилгээний ажил 952 Гудамжинд мухлаг /лангуу ажиллуулагч (хүнсний зүйл хамаарахгүй) 9520 Гудамжинд мухлаг /лангуу ажиллуулагч (савлагаагүй , түргэн мууддаг хүнсний зүйл хамаарахгүй) 9520-13 Сонин борлуулагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 961 Хог хаягдлаар ажиллагч 9611 Хог хаягдлаар ажиллагч, болон дахин боловсруулах хаягдал цуглуулагч 9611-11 Хог хаягдал цуглуулагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 961 Хог хаягдлаар ажиллагч 9612 Хог хаягдал ангилагч 9612-11 Хог хаягдал ангилагч, ялгагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 961 Хог хаягдлаар ажиллагч 9612 Хог хаягдал ангилагч 9612-12 Хаягдал зүйл борлуулагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 961 Хог хаягдлаар ажиллагч 9612 Хог хаягдал ангилагч 9612-13 Хог түүгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 961 Хог хаягдлаар ажиллагч 9613 Хог шүүрдэгч, адилтгах ажил, үйлчилгээний ажилтан 9613-11 Цэцэрлэгт хүрээлэн цэвэрлэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 961 Хог хаягдлаар ажиллагч 9613 Хог шүүрдэгч, адилтгах ажил, үйлчилгээний ажилтан 9613-12 Гудамж, зам, талбай цэвэрлэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9621 Илгээмж хүргэгч, зарлага, ачаа тээш зөөгч 9621-11 Сонин сэтгүүл хүргэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9621 Илгээмж хүргэгч, зарлага, ачаа тээш зөөгч 9621-12 Зарлага хүргэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9621 Илгээмж хүргэгч, зарлага, ачаа тээш зөөгч 9621-13 Ачаа тээш хүргэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9621 Илгээмж хүргэгч, зарлага, ачаа тээш зөөгч 9621-14 Хоол, хүнс хүргэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9622 Өвөрмөц /түр ажил/ ажил хийгч 9622-11 Өвөрмөц ажилтай хүн
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9622 Өвөрмөц /түр ажил/ ажил хийгч 9622-12 Гарын дүйтэй хүн
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9622 Өвөрмөц /түр ажил/ ажил хийгч 9622-13 Зочид буудлын туслах ажилтан