Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Үндсэн ангилал
Дэд ангилал
Бүлэг
Ангилал
Мэргэжил
Код Үндсэн ангилал Код Дэд ангилал Код Бүлэг Код Ангилал Код Мэргэжил
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9211 Үр тарианы фермийн ажилтан 9211-11 Жимс таригч, түүгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9211 Үр тарианы фермийн ажилтан 9211-12 Тариаланч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9211 Үр тарианы фермийн ажилтан 9211-13 Хүнсний ногоо таригч, түүгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9212 Малын фермийн ажилтан 9212-11 Малын фермийн ажил эрхлэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9213 Мал, тариалан хосолсон фермийн ажилтан 9213-11 Мал, тариалан хосолсон, фермийн ажилтан
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9213 Мал, тариалан хосолсон фермийн ажилтан 9213-12 Туслах, малчин
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9213 Мал, тариалан хосолсон фермийн ажилтан 9213-13 Туслах, тариаланч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9213 Мал, тариалан хосолсон фермийн ажилтан 9213-14 Тууварчин
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9214 Цэцэрлэгт хүрээлэн, цэцэрлэгжүүлэлтийн ажилтан 9214-11 Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажил эрхлэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9214 Цэцэрлэгт хүрээлэн, цэцэрлэгжүүлэлтийн ажилтан 9214-12 Цэцэрлэгжүүлэлтийн ажил эрхлэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9214 Цэцэрлэгт хүрээлэн, цэцэрлэгжүүлэлтийн ажилтан 9214-13 Зүлэг шилжүүлэгч, суулгагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9214 Цэцэрлэгт хүрээлэн, цэцэрлэгжүүлэлтийн ажилтан 9214-14 Арчилгааны ажилтан
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9215 Ойн аж ахуйн ажилтан 9215-11 Ойн аж ахуйн ажилтан
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9215 Ойн аж ахуйн ажилтан 9215-12 Мод суулгагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9215 Ойн аж ахуйн ажилтан 9215-13 Мод, бут арчлагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9216 Загасны болон усны аж ахуйн ажилтан 9216-11 Усны амьтан, ургамлын үржүүлэг, тариалалтын ажилтан
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9216 Загасны болон усны аж ахуйн ажилтан 9216-12 Загас агнуурын ажилтан
9 Энгийн ажил, мэргэжил 92 Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн ажил 921 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын ажилтан 9216 Загасны болон усны аж ахуйн ажилтан 9216-13 Аврагч, наран шарлагын газрын
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 931 Уурхайн болон барилгын ажилтан 9311 Уурхай, карьерийн ажилтан 9311-11 Ажилтан, далд уурхайн
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 931 Уурхайн болон барилгын ажилтан 9311 Уурхай, карьерийн ажилтан 9311-12 Ажилтан, ил уурхайн
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 931 Уурхайн болон барилгын ажилтан 9311 Уурхай, карьерийн ажилтан 9311-13 Нүүрсний дээж авагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 931 Уурхайн болон барилгын ажилтан 9311 Уурхай, карьерийн ажилтан 9311-14 Төмрийн хүдрийн уурхайн ажилтан
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 931 Уурхайн болон барилгын ажилтан 9311 Уурхай, карьерийн ажилтан 9311-15 Алт угаагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 931 Уурхайн болон барилгын ажилтан 9312 Иргэний барилгын туслах ажилтан 9312-11 Туслах ажилтан, барилгын туслах
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 931 Уурхайн болон барилгын ажилтан 9312 Иргэний барилгын туслах ажилтан 9312-12 Туслах ажилтан, барилгын талбай /газар/ цэвэрлэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 931 Уурхайн болон барилгын ажилтан 9312 Иргэний барилгын туслах ажилтан 9312-13 Туслах ажилтан, автозамын
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 931 Уурхайн болон барилгын ажилтан 9313 Барилга угсралтын туслах ажилтан 9313-11 Туслах ажилтан, барилга угсралтын
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 931 Уурхайн болон барилгын ажилтан 9313 Барилга угсралтын туслах ажилтан 9313-12 Туслах ажилтан, барилга буулгах
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 931 Уурхайн болон барилгын ажилтан 9313 Барилга угсралтын туслах ажилтан 9313-14 Барилгын газар, шуудууны ажилтан, нүх ухагч нягтруулагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 932 Үйлдвэрийн туслах ажил 9321 Гараар савлагч, баглагч ажилтан 9321-11 Хаяглагч