Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Үндсэн ангилал
Дэд ангилал
Бүлэг
Ангилал
Мэргэжил
Код Үндсэн ангилал Код Дэд ангилал Код Бүлэг Код Ангилал Код Мэргэжил
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9111 Гэр ахуйн цэвэрлэгээний ажил эрхлэгч, туслагч 9111-16 Цагаар ажиллах гэрийн үйлчлэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9111 Гэр ахуйн цэвэрлэгээний ажил эрхлэгч, туслагч 9111-17 Гал зуухны ажилд туслагч /гэрийн/
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9111 Гэр ахуйн цэвэрлэгээний ажил эрхлэгч, туслагч 9111-18 Үйлчилгээний болон энгийн ажлын зохион байгуулагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9112 Зочид буудал, албан контор, бусад байгууллагын цэвэрлэгээний ажилтан, туслагч 9112-11 Цэвэрлэгч/үйлчлэгч, албан тасалгааны
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9112 Зочид буудал, албан контор, бусад байгууллагын цэвэрлэгээний ажилтан, туслагч 9112-12 Цэвэрлэгч/үйлчлэгч, угаалгын өрөө, бие засах газрын
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9112 Зочид буудал, албан контор, бусад байгууллагын цэвэрлэгээний ажилтан, туслагч 9112-13 Цэвэрлэгч/үйлчлэгч, үйлдвэрийн
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9112 Зочид буудал, албан контор, бусад байгууллагын цэвэрлэгээний ажилтан, туслагч 9112-14 Цэвэрлэгч/үйлчлэгч, албан байгууллагын
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9112 Зочид буудал, албан контор, бусад байгууллагын цэвэрлэгээний ажилтан, туслагч 9112-15 Цэвэрлэгч/үйлчлэгч, зочид буудлын
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9112 Зочид буудал, албан контор, бусад байгууллагын цэвэрлэгээний ажилтан, туслагч 9112-16 Цэвэрлэгч/үйлчлэгч, рестораны
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9112 Зочид буудал, албан контор, бусад байгууллагын цэвэрлэгээний ажилтан, туслагч 9112-17 Цэвэрлэгч/үйлчлэгч, автобус /гадна, дотор тал/-ны
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9112 Зочид буудал, албан контор, бусад байгууллагын цэвэрлэгээний ажилтан, туслагч 9112-18 Цэвэрлэгч/үйлчлэгч орцны, орон сууцны
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9112 Зочид буудал, албан контор, бусад байгууллагын цэвэрлэгээний ажилтан, туслагч 9112-19 Цэвэрлэгч/үйлчлэгч, галт тэрэг /гадна, дотор тал/-ний
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9112 Зочид буудал, албан контор, бусад байгууллагын цэвэрлэгээний ажилтан, туслагч 9112-20 Цэвэрлэгч/үйлчлэгч, талбайн
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9112 Зочид буудал, албан контор, бусад байгууллагын цэвэрлэгээний ажилтан, туслагч 9112-21 Цэвэрлэгч/үйлчлэгч, нисэх онгоц /гадна, дотор тал/-ны
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9112 Зочид буудал, албан контор, бусад байгууллагын цэвэрлэгээний ажилтан, туслагч 9112-22 Цэвэрлэгч/үйлчлэгч, рестораны
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9112 Зочид буудал, албан контор, бусад байгууллагын цэвэрлэгээний ажилтан, туслагч 9112-23 Цэвэрлэгч, барилгын
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 912 Машин, цонх, хувцас угаалга, бусад гар цэвэрлэгээний ажилтан 9121 Гар аргаар угаагч, индүүдэгч, хатаагч 9121-11 Гараар хуурай хими цэвэрлэгээ хийгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 912 Машин, цонх, хувцас угаалга, бусад гар цэвэрлэгээний ажилтан 9121 Гар аргаар угаагч, индүүдэгч, хатаагч 9121-12 Операторч, өндөр даралттай уурын пресс машины
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 912 Машин, цонх, хувцас угаалга, бусад гар цэвэрлэгээний ажилтан 9121 Гар аргаар угаагч, индүүдэгч, хатаагч 9121-13 Операторч, уураар хэлбэр гаргаж хэвлэх машины
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 912 Машин, цонх, хувцас угаалга, бусад гар цэвэрлэгээний ажилтан 9121 Гар аргаар угаагч, индүүдэгч, хатаагч 9121-14 Операторч, цаваг, хатуулга наах машины
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 912 Машин, цонх, хувцас угаалга, бусад гар цэвэрлэгээний ажилтан 9121 Гар аргаар угаагч, индүүдэгч, хатаагч 9121-15 Толбо арилгагч, химийн бодисоор
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 912 Машин, цонх, хувцас угаалга, бусад гар цэвэрлэгээний ажилтан 9121 Гар аргаар угаагч, индүүдэгч, хатаагч 9121-16 Индүүчин
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 912 Машин, цонх, хувцас угаалга, бусад гар цэвэрлэгээний ажилтан 9121 Гар аргаар угаагч, индүүдэгч, хатаагч 9121-17 Угаагч, гараар /угаалгын газрын/
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 912 Машин, цонх, хувцас угаалга, бусад гар цэвэрлэгээний ажилтан 9122 Тээврийн хэрэгсэлийн цэвэрлэгээний ажилтан 9122-11 Гараар машин угаагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 912 Машин, цонх, хувцас угаалга, бусад гар цэвэрлэгээний ажилтан 9122 Тээврийн хэрэгсэлийн цэвэрлэгээний ажилтан 9122-12 Нарийн цэвэрлэгээ, өнгөлгөө хийгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 912 Машин, цонх, хувцас угаалга, бусад гар цэвэрлэгээний ажилтан 9123 Цонх цэвэрлэгч 9123-11 Цонх, шилэн хана угаагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 912 Машин, цонх, хувцас угаалга, бусад гар цэвэрлэгээний ажилтан 9129 Бусад цэвэрлэгээний ажилтан 9129-11 Хивс цэвэрлэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 912 Машин, цонх, хувцас угаалга, бусад гар цэвэрлэгээний ажилтан 9129 Бусад цэвэрлэгээний ажилтан 9129-12 Ханан дээрхи зураг, бичиг арилгагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 912 Машин, цонх, хувцас угаалга, бусад гар цэвэрлэгээний ажилтан 9129 Бусад цэвэрлэгээний ажилтан 9129-13 Усан сан цэвэрлэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 912 Машин, цонх, хувцас угаалга, бусад гар цэвэрлэгээний ажилтан 9129 Бусад цэвэрлэгээний ажилтан 9129-14 Байшингийн гаднах агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийг цэвэрлэгч