Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Үндсэн ангилал
Дэд ангилал
Бүлэг
Ангилал
Мэргэжил
Код Үндсэн ангилал Код Дэд ангилал Код Бүлэг Код Ангилал Код Мэргэжил
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 816 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх машины операторч 8160 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний машины операторч 8160-14 Операторч, янжуур тамхи үйлдвэрлэх машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 816 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх машины операторч 8160 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний машины операторч 8160-15 Операторч, загас боловсруулах машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 816 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх машины операторч 8160 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний машины операторч 8160-16 Операторч, мах боловсруулах машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 816 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх машины операторч 8160 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний машины операторч 8160-17 Операторч, сүү, цагаан идээ боловсруулах машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 816 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх машины операторч 8160 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний машины операторч 8160-18 Операторч, үр тариа тээрэмдэх, халуун ногоо нунтаглах машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 816 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх машины операторч 8160 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний машины операторч 8160-19 Операторч, будаа, гурилан бүтээгдэхүүний машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 816 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх машины операторч 8160 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний машины операторч 8160-20 Операторч, жимс, хүнсний ногоо, самар боловсруулах машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 816 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх машины операторч 8160 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний машины операторч 8160-21 Операторч, элсэн чихэр үйлдварлэх машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 816 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх машины операторч 8160 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний машины операторч 8160-22 Операторч, цай, кофе, какао боловсруулах машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 816 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх машины операторч 8160 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний машины операторч 8160-23 Операторч, шар айраг, дарс, архи, ундаа үйлдвэрлэх машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 816 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх машины операторч 8160 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний машины операторч 8160-24 Операторч, тос шахах машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 816 Хоол хүнс, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх машины операторч 8161 Үр тариа боловсруулах үйлдвэрлэлийн операторч /аппаратчин/ 8161-11 Үр тариа боловсруулах үйлдвэрлэлийн операторч /аппаратчин/
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8171 Модны зутан, цаас үйлдвэрлэх төхөөргийн операторч 8171-11 Операторч, цаас, модны зутан үйлдвэрлэх машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8171 Модны зутан, цаас үйлдвэрлэх төхөөргийн операторч 8171-12 Операторч, цаас, модны зутан цайруулах машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8171 Модны зутан, цаас үйлдвэрлэх төхөөргийн операторч 8171-13 Операторч, цаас, модны зутан холих машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8171 Модны зутан, цаас үйлдвэрлэх төхөөргийн операторч 8171-14 Операторч, цаас, модны зутан бэлдэх машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8171 Модны зутан, цаас үйлдвэрлэх төхөөргийн операторч 8171-15 Операторч, цаас, модны зутан дахин боловсруулах машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8171 Модны зутан, цаас үйлдвэрлэх төхөөргийн операторч 8171-16 Операторч, модны зутан, цаасны шахдас хийх машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8171 Модны зутан, цаас үйлдвэрлэх төхөөргийн операторч 8171-17 Операторч, цаасан зуурмагийн хийх төхөөрөмжийн
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8172 Мод боловсруулах төхөөрөгийн операторч 8172-11 Операторч, дугуй хөрөөний
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8172 Мод боловсруулах төхөөрөгийн операторч 8172-12 Операторч, гуалин тайрах хөрөөний
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8172 Мод боловсруулах төхөөрөгийн операторч 8172-13 Операторч, наамал банз шахах машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8172 Мод боловсруулах төхөөрөгийн операторч 8172-14 Операторч, зорогч, харуулдагч машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8172 Мод боловсруулах төхөөрөгийн операторч 8172-15 Операторч, тайрагч машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8172 Мод боловсруулах төхөөрөгийн операторч 8172-16 Мод боловсруулах үйлдвэрийн хөрөөчин
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8172 Мод боловсруулах төхөөрөгийн операторч 8172-17 Операторч, мод боловсруулах, түүнд холбогдох дамжлагын ажилтан
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8172 Мод боловсруулах төхөөрөгийн операторч 8172-18 Хөрөө рамын ба токарийн машинч
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8172 Мод боловсруулах төхөөрөгийн операторч 8172-19 Операторч, хатаах зуухны
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8172 Мод боловсруулах төхөөрөгийн операторч 8172-20 Операторч, фанер хатаагч машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 81 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 817 Мод боловсруулах, цаас үйлдвэрлэх машины операторч 8172 Мод боловсруулах төхөөрөгийн операторч 8172-21 Операторч, хавтан шахах төхөөрөмжийн